Header Over Ons

Privacy & Voorwaarden

  >  Privacy & Voorwaarden

Dyslexie Online neemt uw privacy en het beheer van data zeer serieus. Onze voorwaarden en omgang met gegevens hebben we beschreven in onderstaande documenten: