Header Zo werkt het

Dyslexie Online in de praktijk; Esther en Emmelie duiken de wereld van Asgaard in!

  >  Blog   >  Dyslexie Online in de praktijk; Esther en Emmelie duiken de wereld van Asgaard in!
Dyslexie-Online-Blog-In-de-Praktijk

Dyslexie Online in de praktijk; Esther en Emmelie duiken de wereld van Asgaard in!

In onze vorige blogs heb je kunnen lezen wie wij zijn en wat wij doen. “Wij bieden volledig online professionele behandeling én oefening aan kinderen die moeite hebben met lezen en/of spellen.” In deze blog vertellen je over de eerste ervaringen van onze behandelaar Esther die samen met Emmelie de wereld van Asgaard Saga induikt.

Zelf afspraken met behandelaar inplannen

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van de Asgaard Saga game voor het oefenen, in combinatie met online sessies door professionele behandelaars. Wil je extra hulp van een dyslexiespecialist (orthopedagoog of psycholoog), dan kun je dat per losse sessie of in een pakket bij ons afnemen. Via ons online reserveringssysteem plan je zelf een afspraak in met één van onze dyslexiespecialisten. Er zijn meerdere dagen per week beschikbaar met tijdsloten buiten schooltijd en aan het begin van de avond. Er is altijd een geschikt moment te vinden!

We gaan van start

Via Teams starten we een introductiegesprek met de ouder, waarin wij onszelf kort voorstellen en beoordelen wat het niveau is waarop we gaan oefenen. Daarna gaan we snel met het kind aan de slag. Ouders mogen er gerust bij blijven! We evalueren de sessie door samen af te sluiten en ouders ontvangen een voortgangsrapport met daarin de gemaakte stappen.

Wat doen we tijdens een online behandeling?

De online behandeling zelf kleden we in zoals het kind en/of ouders dit graag zien. Zeker bij oudere kinderen vragen we natuurlijk om hun eigen input. Spellingregels uitleggen en oefenen, oefenen met moeilijke woorden of teksten, (zinnen)dictees; dat halfuur is zo om. Ook kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen over zaken waar ze tegenaan lopen, zoals hoe ze kunnen (blijven) oefenen en verbeteren, wat dyslexie inhoudt en hoe ze hiermee om kunnen gaan, hoe ze de samenwerking met school kunnen optimaliseren, wat een dyslexieverklaring is en wat ze hiermee kunnen en bijvoorbeeld waar ze op kunnen letten bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Behandelaar Esther aan het woord

“De ervaring met het online werken is dat het efficiënt en laagdrempelig werkt. Kinderen zijn hier tegenwoordig zo handig mee, dat online werken een prima uitkomst biedt en daarnaast scheelt het natuurlijk reis-/ plantijd voor ouders. Omdat Asgaard Saga zelf ook gebruikmaakt van een online omgeving, zijn de kinderen al gewend om digitaal te oefenen. Ook kunnen we waar nodig even samen inloggen in Asgaard om te kijken hoe het gaat in de game en kinderen hierin verder helpen. De omgeving in Asgaard is zo ingericht dat kinderen gemotiveerd worden en blijven om verder te oefenen. Voor mij als behandelaar werkt het ook efficiënt, ik kan kinderen door het hele land behandelen in een half uur per week. Door Asgaard blijf ik op de hoogte van de vorderingen die het kind maakt. Zonder digitale middelen was dat onmogelijk geweest.”

Waarom zou ik gebruikmaken van online behandelsessies?

Het grootste pluspunt is dat de behandelingen divers kunnen worden ingezet, omdat er gewerkt wordt met ervaren behandelaren die direct kunnen inspelen op de vragen van het kind of de ouder. Door middel van het programma Asgaard blijven alle partijen op de hoogte van de vorderingen en is te zien wat er nog nodig is in een behandeling. Verder werkt het efficiënt en laagdrempelig en werkt de online gameomgeving enorm stimulerend voor kinderen! Ze willen zelf verder komen in de game en zullen daardoor uit eigen beweging opdrachten maken.

Emmelie: “Ik vond het leuk dat ik een spel aan het spelen was! Het was echt niet saai.”

“Emmelie heeft dyslexie, wat zich bij haar vooral uit in het onjuist schrijven van woorden. Het lezen gaat al stukken beter. Ze heeft namelijk al een dyslexietraject afgerond. Ook heeft ze op school goede begeleiding gehad. Om na de behandeling toch nog extra te oefenen, kunnen de game Asgaard Saga in combinatie met digitale behandelsessies een goede uitkomst zijn. Je hebt als ouder minder reistijd en kinderen zijn enthousiast over de gamification die in Asgaard Saga wordt toegepast.” aldus de moeder van Emmelie.

Heeft jouw kind moeite met lezen en/of spellen en ben je als ouder op zoek naar extra hulp? Dan staat Dyslexie Online graag klaar om jouw kind op een leuke en uitdagende manier beter te ondersteunen! Kijk op www.dyslexieonline.nl voor meer informatie of vraag zelf de gratis Asgaard Saga demo aan via www.dyslexieonline.nl/demo!