Header Zo werkt het

Antwoord op een veel gestelde vraag

  >  Nieuws   >  Antwoord op een veel gestelde vraag
Asgaard_Saga_Game_telefoon

Antwoord op een veel gestelde vraag

Kan er ook sprake zijn van dyslexie als er alleen moeilijkheden op het gebied van spelling worden ervaren en niet zozeer op het gebied van lezen?

Binnen de vergoede zorgregeling moet er sprake zijn van een leesprobleem om dyslexie te kunnen vaststellen. Een leerling met alleen spellingproblemen komt zodoende niet in aanmerking voor diagnostiek en behandeling vanuit de vergoedingsregeling. Het is wel mogelijk een dyslexieverklaring te ontvangen als er alleen sprake is van ernstige spellingproblemen.

Bekijk meer over onze behandelingen op www.dyslexieonline.nl