Blog wat is dyslexie?

Wat is dyslexie?

Dyslexie, 1 op de 10 kinderen krijgt er mee te maken. Dansende letters en moeilijke klanken. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen of spellen, of met beide. In het brein van kinderen met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en het begrijpen van letters en woorden anders verloopt dan bij andere kinderen. Het NTR legt het makkelijk uit in deze video ‘Van een wetenschapper in een schetenwapper’.

In het dagelijkse leven kan het hebben van dyslexie knap lastig zijn. Je ziet het niet maar het is er wel. Het kost kinderen vaak veel meer moeite en tijd om een stukje tekst te begrijpen. Als het harde werken niet beloond wordt met bijvoorbeeld een voldoende op een toets, dan leidt dat vaak tot frustraties. Veel kinderen raken de motivatie kwijt om te lezen en schrijven.

Hoe herken je als ouder dyslexie bij jouw kind?
Een basiskenmerk van dyslexie is eigenlijk altijd het moeite hebben met lezen en spellen. Kortom moeite hebben met taal. Duidelijke signalen zijn:

  • langzaam en spellend hardop lezen
  • schrijven met veel spelfouten
  • moeite hebben met bepaalde klanken
  • concentratieproblemen bij taallessen
  • onthouden van combinaties van woorden, bijvoorbeeld gezegden

Over het algemeen ondervinden deze kinderen ook een stuk minder plezier in het lezen en zullen ze lezen dan ook zoveel mogelijk vermijden omdat het zoveel inspanning kost.

Wat kun je als ouder doen?
Als ouder kun je deze signalen natuurlijk goed in de gaten houden. Hier is ook een rol voor de school in weggelegd. Samen met de school kan een traject worden gestart om te kijken of jouw kind (een vorm van) dyslexie heeft en welke gespecialiseerde ondersteuning en behandeling nodig is. In deze video vertellen fantastische kinderen met dyslexie welke behoefte zij zelf hebben.

Dyslexie Online biedt ondersteuning!
Dyslexie Online is in eerste instantie opgericht om volledig online professionele behandeling en oefening te bieden voor kinderen in heel Nederland die moeite hebben met lezen en/of spellen. Dit hebben we uitgebreid naar face-to-face ondersteuning op locatie. Het woord Online verwijst naar de mogelijkheid van online oefenen. Voor het oefenen wordt gebruik gemaakt van de Asgaard Saga game. Het oefenen kan desgewenst ondersteund worden door een professionele behandelaar. Deze ondersteuning bieden wij aan middels online behandeling en behandelingen op locatie.

Dyslexie Online biedt passende ondersteuning op maat, zodat ieder kind en jongere met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie zich binnen de eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Deze ondersteuning bieden wij ook als er (nog) geen onderzoek naar dyslexie is gedaan of als dyslexie niet vastgesteld kon worden, maar er wel lees- en spellingproblemen zijn.

Bekijk meer op onze website!