Blogs

Dyslexie Online biedt nu nóg betere ondersteuning op maat, zodat elk kind en elke jongere met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie zich optimaal kan ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Naast onze beproefde online methodes, introduceren we nu ook face-to-face ondersteuning op een van onze locaties!...

Dyslexie, 1 op de 10 kinderen krijgt er mee te maken. Dansende letters en moeilijke klanken. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen of spellen, of met beide. In het brein van kinderen met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking...

Aan het begin van deze eeuw is in opdracht van de Nederlandse overheid door professor Blomert een uitgebreide prevalentie studie uitgevoerd naar het voorkomen van dyslexie in Nederland. De prevalentienorm voor dyslexie bleek op 4% te liggen....

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs (sbo) nog iets sterker dan in het basisonderwijs (bo). Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Om de dalende trend te keren...